» Информация » ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

 
 
 

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Автор: admin от 2-08-2021, 15:40, посмотрело: 123

0

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність.

Планована діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЧЕМ» (далі ТОВ «УКРЧЕМ») передбачає проведення реконструкції нафтобази ТОВ «УКРЧЕМ» з метою влаштування установки по отриманню нафтопродуктів, розташованої за адресою: Одеська область, Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Дунайська 188 А.

Площа земельної ділянки 1,8 га, знаходиться у користуванні ТОВ «УКРЧЕМ», згідно з Договором оренди землі від 21.01.2002 р. № 1/02.

Додаткового відведення земельних ділянок не передбачається.

Кінцева мета планованої діяльності - отримання з мазуту продукції, а саме сирої нафти та мазуту М40/М100, для подальшої реалізації.

Планованою діяльністю передбачається встановлення теплообмінно-контактних блоків №1,№2 контейнерно-модульного виконання та обладнання для знесолення вхідної сировини; проектної насосної для перекачування сировини.

Передбачається електрообігрів вхідного трубопроводу для подачі сировини на проектну установку.

Встановлення компресора для подачі природного газу у потік вхідної сировини (мазуту) пересувний з підключенням через гнучкі шланги; ресивера природного газу горизонтальний - пересувний із підключенням через гнучкі шланги; теплообмінників «вода-товарний продукт» для охолодження вихідних потоків продукції із теплообмінно-контактного блоку; печей підігріву вхідної сировини.

Встановлення градирні для охолодження води окремо для кожного теплообмінно- контактного блоку; насосну для циркуляції води через градирні та теплообмінники охолодження вихідної продукції; розширювальної ємності води.

Реконструкція системи газопостачання нафтобази з метою подачі паливного газу на проектні печі №№ 1, 2 та компресорної установки по перекачуванню газу.

Передбачається реконструкція внутрішньої системи електропостачання.

Направлення вхідної сировини (мазуту) з існуючого сировинного резервуару № 5 на вхід проектних теплообмінно-контактних блоків №№ 1,2. Проектною насосною перекачуватиметься мазут з існуючого сировинного резервуару № 5 на вхід теплообінно-контактних блоків №№ 1,2, а сировину з резервуару № 4 за допомогою існуючих насосів направити на вхід резервуару № 5, звідки проектними насосами подаватиметься на вхід теплообмінно-контактних блоків № 1, №2. Здійснюватиметься електрообігрів вхідного трубопроводу для подачі сировини на проектну установку.

Передбачається встановлення проектних теплообмінно-контактних блоків № 1, №2 контейнерно-модульного виконання. До складу одного теплообмінно-контактного блоку входять:

-    рекуперативні теплообмінники;

-     2 реактори (змішувачі) заповнені каталізатором;

-     колона-випаровувач продукту;

-     1 рефлюксна ємність.

Для роботи теплообмінно-контактного блоку необхідно встановити:

-   компресор для подачі природного газу у потік вхідної сировини (мазуту) пересувний з підключенням через гнучкі шланги;

-    ресивер природного газу горизонтальний - пересувний із підключенням через гнучкі шланги;

-    теплообмінники «вода-товарний продукт» для охолодження вихідних потоків продукції із теплообмінно-контакного блоку, теплообмінники «вода-товарний продукт» для кожного теплообмінно-контактного блоку.

Необхідно провести реконструкцію системи газопостачання нафтобази з метою подачі паливного газу на проектні печі №№ 1, 2 та компресорної установки по перекачуванню газу; влаштувати градирні для охолодження води окремо для кожного теплообмінно-контактного блоку та насосної для циркуляції води через градирні та теплообмінники охолодження вихідної продукції; забезпечити можливість скиду води з проектного водяного контуру охолодження в існуючі підземні залізничні цистерни нафтобази і повернення води назад у систему.

Необхідно максимально використовувати існуючі приміщення, провести реконструкцію внутрішньої системи електропостачання, передбачається автономне електропостачання, зробити благоустрій території внутрішньомайданчикових проїздів і проходів, озеленення території, водовідвід, промислово-дощова каналізація.

Переробка мазуту є безвідходним процесом, оскільки всі отримані речовини, в результаті технологічного процесу, є продукцією.

Робоча продуктивність мазуту на вході двох модулів - 14 тн/год.

Обсяг випуску продукції становить - 10 тн/год сирої нафти та 4 тн/год мазуту М40/М100.

Робоча продуктивність проектного компресора по природному газу - 3 тис.ст.м?7год.

Максимальна річна виробнича потужність 121 тис. тн/рік.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

                 2.Суб'єкт господарювання.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРЧЕМ», код ЄДРПОУ 31460973, місце знаходження: 68800, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, місто Рені, вул. Дунайська, буд. 188 А, тел. (050) 333 32 78

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

                  3.Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації,

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел./факс (048) 728-34-58, (048) 728-35-025,
e-mail: ecolog@odessa.gov.ua

Контактна особа: Кавецький Геннадій Євгенійович

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

                  4.Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля.

Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої діяльності, що видається Департаментом екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

                  5.Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань.

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та

надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь- які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом ЗО днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

                  6.Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації,
65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел./факс (048) 728-34-58, (048) 728-35-025,

e-mail: ecolog@odessa.gov.ua

Контактна особа: Кавецький Геннадій Євгенійович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

                   7.Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій.

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації,

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83, тел./факс (048) 728-34-58, (048) 728-35-025,
e-mail: ecolog@odessa.gov.ua

Контактна особа: Кавецький Геннадій Євгенійович

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

                   8.Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності.

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 131 арк. та додатки. (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

                   9.Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними.

-     ТОВ «УКРЧЕМ»: 68800, Одеська обл., м. Рені, вул. Дунайська, 188 А, з 26.07.2021 р., контактна особа - Михайліченко В.М., тел. (050) 333 32 78.

-     Ренійська міська рада: 68800, Одеська обл., м. Рені, вул. Соборна. 103, з 26.07.2021 р., контактна особа - міський голова Плєхов І.В., тел, (04840) 4-02-16.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може
ознайомитися з документами, контактна особа)

Категория: Информация

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 15 дней со дня публикации.