» Материалы за 25.10.2021

 
 
 

Ренійська районна філія Одеського обласного центру зайнятості інформує.

Автор: admin от 25-10-2021, 18:36, переглянули: 291

0

Ренійська районна філія Одеського обласного центру зайнятості інформує.

 

         З метою забезпечення соціального захисту громадян, підвищення їх конкурентоспроможності та мобільності на ринку праці державна служба зайнятості здійснює організацію процесу підтвердження результатів неформального навчання відповідно до «Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями», затвердженому Постановою КМУ від 15 травня 2013 р. № 340.

      Законом України «Про професійний розвиток працівників» в Україні визначено термін «неформальне професійне навчання працівників».

Неформальне професійне навчання – це набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком та формою навчання.

Всі особи, які працювали на підприємстві та оволоділи певними професійними навичками, але не мали при цьому документального підтвердження, мають змогу підтвердити свою компетенцію та отримати документ державного зразка.

Фінансування підтвердження результатів неформального професійного навчання здійснюється за рахунок коштів особи або роботодавця (у разі направлення ним особи).

Направлення на підтвердження кваліфікації особа може отримати у Ренійській районній філії Одеського обласного центру зайнятості.

Особі, яка підтвердила кваліфікацію, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного навчання.

У разі виявлення в особи під час проходження процедури підтвердження кваліфікації рівня професійних знань, умінь та навичок, достатніх для виконання окремих видів робіт за професією, суб’єкт підтвердження видає такій особі сертифікат оцінювання результатів неформального професійного навчання.

Запровадження процедури підтвердження кваліфікації працівників дасть змогу вирішити проблему визначення кваліфікації працівників, які мають належний практичний професійний досвід та надасть право громадянам отримати документ про професійно-технічну освіту за даною професією.

Перелік документів необхідних для підтвердження професійної кваліфікації:

  • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне проживання (для іммігранта, іноземця або особи без громадянства, яка постійно проживає в Україні); посвідчення біженця (для біженця); посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, або особи, якій надано тимчасовий захист в Україні (для таких осіб);
  • копії документа, що засвідчує факт трудових відносин (за наявності), та документа, що засвідчує наявність стажу роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня (за наявності вимог кваліфікаційної характеристики професії за відповідним кваліфікаційним рівнем, професійного стандарту до стажу роботи);
  • оригінал документа про освіту (за наявності). У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також відповідну довідку про його визнання;
  • одна фотокартка розміром 3х4 сантиметри;
  • медична довідка (лікарський консультаційний висновок) за формою № 086/о; особова медична книжка (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями у сфері торгівлі, громадського харчування, харчової та переробної промисловості); медична довідка про можливість виконання робіт за професією, пов’язаною з роботами з підвищеною небезпекою, та відповідні довідки, видані наркологом і психіатром (для осіб, які бажають підтвердити кваліфікацію за робітничими професіями, пов’язаними з роботами з підвищеною небезпекою);
  • лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження результатів неформального професійного навчання (за наявності).

Довідково:

Наразі підтвердження результатів неформального навчання буде здійснюватися за  професією «Кухар» з 22.11.2021 -26.11.2021. Розроблені кошториси витрат по кожному розряду, створено умови для проведення кваліфікаційного іспиту та кваліфікаційної пробної роботи.

Вартість послуги з оцінювання результатів неформального навчання кухара  3,4 розряду-2961,14 грн. Проживання -162.00 грн.

Вартість послуги з оцінювання результатів неформального навчання кухара  5,6 розряду-3523,95 грн. Проживання -162.00 грн.

За довідковою інформацією звертатися до Ренійської районної філії Одеського обласного центру зайнятості за тел. (04840)40441, (04840)43139.

Категорія: Ренійська районна філія Одеського обласного центру

 
 
 

Паспорт бюджетної програми

Автор: admin от 25-10-2021, 15:41, переглянули: 112

0

Паспорт бюджетної програми "0913112" - pasport0913112.pdf [1.74 Mb]

Категорія: Служба у справах дітей Ренійської міської ради

 

Оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» РЕН

Автор: admin от 25-10-2021, 14:16, переглянули: 166

0

Оголошення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Повне найменування:

– КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ .

 

Місцезнаходження:

-         68803, Одеська область, Ізмаїльський район, місто  Рені, вулиця

Гагаріна, будинок 19.

 

Найменування посади:

– директор комунальної установи «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – директор КУ «ЦПРПП»).

 

Умови оплати праці:

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються  контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу МОН від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» (із змінами і доповненнями) в межах затвердженого фонду на оплату праці

 

Кваліфікаційні вимоги до директора КУ «ЦПРПП»:

– є громадянином України,

– вільно володіє державною мовою,

– має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста),

– стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти  років,

– організаторські здібності.

 

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та строк їх подання:

заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копію паспорта громадянина України;

копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше п’яти років на день їх подання;

довідку про відсутність судимості;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі;

заяву про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.

Претендент на посаду може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Копії та оригінали документів подаються кандидатами особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).

Документи приймаються з 25.10.2021  до  15.11.2021року (включно) з 09.00 до 17.00 год. у відділі освіти Ренійської міської ради (вул. Гагаріна, 19. м. Рені, Одеська область, 68803, каб. № 2).

Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, що їх подали.

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду директора КУ «ЦПРПП» РМР;

- подали не всі документи, визначені цим Порядком відповідно до вимог чинного законодавства, для участі в конкурсі;

- подали документи після завершення строку їх подання.

 

Етапи проведення конкурсного відбору:

-     прийом і розгляд документів претендентів для участі в конкурсному

відборі відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору  на посаду директора КУ «ЦПРПП» РМР з 25.10.2021  до  15.11.2021;

-    вивчення поданих документів до 17.11.2021;

-       допущення та повідомлення кандидатів до участі у конкурсному

відборі до 18.11.2021;

-       провести 19.11.2021  конкурс на посаду директора КУ «ЦПРПП» РМР

шляхом проходження конкурсантами кваліфікаційного іспиту та співбесіди;

-       визначити місцем проведення конкурсу залу засідань Ренійської

міської ради, адреса:м. Рені, вул. Вознесенська, 139;

-       оприлюднити результати конкурсу на вебсайті Ренійської міської ради

до 23.11.2021.

 

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- письмового іспиту з перевірки знання законодавства у сфері освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів;

- співбесіди та публічної і відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку КУ «ЦПРПП» РМР, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

 

Прізвище та ім’я, номер телефону та адреса електронної пошти уповноваженої особи надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

 

Калчу Олександра Іванівна

Тел.: 0989208396  voreniotg@ukr.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Відділ освіти

 
Попередня Наступна