» Материалы за Май 2021 года

 
 
 

Оголошується конкурс з визначення робочого органу для організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету

Автор: admin от 27-05-2021, 16:49, переглянули: 190

0

Оголошується конкурс з визначення

робочого органу для організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території

Ренійської міської територіальної громади

 

 

Відповідно до ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 зі змінами,  та рішення виконавчого комітету Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області «Про організацію та проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території Ренійської міської територіальної громади» від 21.05.2021 №64,  для організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території Ренійської міської територіальної громади, виконавчий комітет Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області запрошує прийняти участь у конкурсі підприємства (організації), які відповідають умовам проведення конкурсу.

Для участі у конкурсі необхідно надати наступні документи:

1) заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;

2) реквізити претендента: юридична та поштова адреса, код ЄДРПОУ, свідоцтво платника податку, розрахунковий рахунок, телефон, факс, електронна адреса (е-mail:), а також прізвища осіб, уповноважених діяти від імені підприємства (організації) та які мають право підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов’язань за результатами конкурсу;

3) установчі документи (завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, завірену копію Статуту або Положення підприємства);

4) довідку про наявність матеріально-технічного забезпечення;

5) документ, який підтверджує досвід роботи підприємства (організації)-претендента у сфері організації пасажирських автоперевезень не менше трьох років та наявність фахівців в галузі автомобільного транспорту

Документи подаються у конверті, на якому зазначається повне найменування претендента, його місцезнаходження (юридична та фактична адреси) з поміткою «Заява на участь у конкурсі по визначенню підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу».

Підприємство (організація), яке стало переможцем конкурсу, відповідно до укладеного з виконкомом Ренійської міської ради договору, здійснює функції робочого органу з організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету по розгляду конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території Ренійської міської територіальної громади, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником, інших матеріалів.

Документи для участі у конкурсі приймаються від претендентів виконкомом Ренійської міської ради  з дня оголошення.

За довідками щодо конкурсу та отримання бланків заяв для участі у конкурсі звертатися до відділу містобудування та архітектури апарату виконавчого комітету Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області (тел. 0961769126).

Останній термін подання документів – 29 червня 2021 року до 16-00 год.

Адреса: 68803, Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Вознесенська, 139.

Конкурс відбудеться 30 червня 2021 року об 11.00 год. в актовому залі за адресою Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Вознесенська, 139.

 

 

 

У М О В И

конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території Ренійської міської територіальної громади

 

1. Конкурс з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території Ренійської міської територіальної громади проводиться виконавчим комітетом Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 із змінами.

2. Метою проведення конкурсу є визначення підприємства (організації) для здійснення на громадських засадах (безкоштовно) функцій робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на території Ренійської міської територіальної громади (далі – робочий орган).

3. На робочий орган покладаються такі функції:

3.1. підготовка матеріалів (пакету всіх необхідних документів) для проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на території Ренійської міської територіальної громади (далі – конкурси з перевезення пасажирів);

3.2. приймання документів на участь в конкурсах з перевезення пасажирів;

3.3. перевірка достовірності інформації, одержаної від претендентів на участь в конкурсах з перевезення пасажирів;

3.4. аналіз та оцінка конкурсних пропозицій, одержаних від перевізників – претендентів;

3.5. організація виготовлення паспортів автобусних маршрутів;

3.6. підготовка матеріалів для встановлення договірних відносин між виконкомом Ренійської міської ради та автомобільними перевізниками - переможцями конкурсів з перевезення пасажирів.

4. Умови участі в конкурсі для підприємств (організацій) – претендентів:

4.1. досвід роботи з питань організації пасажирських перевезень не менше трьох років;

4.2. наявність штатних фахівців у галузі автомобільного транспорту;

4.3. наявність матеріальних ресурсів та технологій для забезпечення належної якості підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів з перевезення пасажирів (приміщення (загальною площею не менше 50 кв.м), оргтехніка, тощо).

5. До участі в конкурсі не допускаються підприємства (організації), які:

5.1. визнані банкрутом або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації;

5.2. надають послуги з перевезень, провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з перевезень, представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

5.3. подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або документи, що містять недостовірну інформацію.

6. Оголошення про проведення конкурсу та його умови розміщується на офіційному сайті Ренійської міської ради не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу.

7. Для участі у конкурсі підприємство (організація) подає такі документи:

7.1. заяву на участь у конкурсі за встановленою формою;

7.2. реквізити претендента: юридична та поштова адреса, код ЄДРПОУ, свідоцтво платника податку, розрахунковий рахунок, телефон, факс, електронна адреса (е-mail:), а також прізвища осіб, уповноважених діяти від імені підприємства (організації) та які мають право підписувати юридичні документи на предмет виконання зобов’язань за результатами конкурсу;

7.3. установчі документи (завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання, завірену копію Статуту або Положення підприємства);

7.4. довідку про наявність матеріально-технічного забезпечення;

7.6.документ, який підтверджує досвід роботи підприємства (організації)-претендента у сфері організації пасажирських автоперевезень не менше трьох років та наявність фахівців в галузі автомобільного транспорту;

8. Документи подаються до терміну, вказаного в оголошенні. Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі, не розглядаються і повертаються претендентам.

9. Підприємство (організація) – претендент може відкликати заяву на участь у конкурсі до дня проведення конкурсу.

10. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі у конкурсі або умов проведення конкурсу з визначення робочого органу заявник має право звернутися до виконавчого комітету Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області.

11. Робота комітету з визначення робочого органу здійснюється у формі засідань. Засідання вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менш як половина членів комітету.

12. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке   найбільше відповідає умовам конкурсу.

13. Переможець конкурсу визначається на підставі відкритого голосування членів комітету з визначення робочого органу більшістю голосів членів комітету. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

14. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визнаний цей претендент.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу організатор повинен забезпечити проведення конкурсу з перевезення пасажирів самостійно, однак протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

15. Засідання комітету з визначення робочого органу оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

16. Виконавчий комітет Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області укладає з переможцем конкурсу з визначення робочого органу договір про виконання функцій робочого органу не більше як на три роки.

17. Робочий орган на громадських засадах (безкоштовно) здійснює свою функціональну роботу по організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів з перевезення на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування на території Ренійської міської територіальної громади (підготовка пакету всіх необхідних документів для проведення конкурсів на перевезення пасажирів, приймання документів та перевірка достовірності інформації, одержаної від перевізників -  претендентів, аналіз та оцінка конкурсних пропозицій, організація виготовлення паспортів міських автобусних маршрутів, тощо).

18. У разі порушення умов проведення конкурсу, особи, права яких порушено, можуть звернутися з відповідною скаргою до організатора. Скарга може бути подана не пізніше 10 днів після одержання копії рішення комітету з визначення робочого органу. Організатор після одержання скарги перевіряє зазначені факти. У разі виявлення порушень організатор скасовує рішення комітету з визначення переможця конкурсу. Відповідь скаржнику надається протягом 15 календарних днів з моменту одержання скарги.

 

Виконавчий комітет Ренійської міської ради

Ізмаїльського району Одеської області

Категорія: Информация

 
 

27 травня 2021 року відбулося пленарне засідання десятої сесії Ренійської міської ради.

Автор: admin от 27-05-2021, 13:23, переглянули: 164

0

27 травня 2021 року відбулося пленарне засідання десятої сесії Ренійської міської ради.

 

На порядку денному було 48 питань, кожне з них було детально розглянуте на засіданнях постійних комісій. В результаті роботи постійних комісій два питання, що стосуються землі, за зауваженнями депутатів були зняті з порядку денного і направлені на доопрацювання.

Депутатський корпус ухвалив рішення про участь Ренійської громади в реалізації транскордонного проекту '' Розвиток і просування зеленого туризму в дунайському секторі Чорноморського басейну». У цьому проекті, крім Ренійської громади, братимуть участь Кагульский район (Республіка Молдова) і округ Галац (Румунія). Проект співфінансується Європейським Союзом та Одеською обласною державною адміністрацією.

Другим на порядку денному було питання про створення підрозділу при Центрі надання соціальних послуг - Центру первинної психологічної реабілітації для осіб, які постраждали від насильства в побуті. На жаль, це явище - ще не рідкість в нашому суспільстві, найчастіше по відношенню до жінок. Центр психологічної допомоги планується розмістити в окремому приміщенні, кошти на його обладнання будуть виділені за державною програмою. Один з важливих питань, яке було розглянуто і прийнято, - харчування дітей в пришкільних таборах, які починають працювати 31 травня: з розрахунку 20 гривень на одну дитину в день (сніданок і обід). Пришкільні табори працюватимуть два тижні. Меню, яке було затверджено Держпродспоживслужбою, включає: сніданок (молочна каша, запіканка, омлет, чай, хліб з маслом); обід (суп, борщ, каша, макарони, пюре, свіжі овочі, компот, сік). Також депутати прийняли рішення додати другий підвечірок в дитячих садах Ренійської громади, для того щоб малюки протягом літа отримували соки і фрукти. Батьківська плата при цьому не збільшується.

Були розглянуті та прийняті проекти, що стосуються бюджетних питань. Прийнято «Звіт про виконання бюджету Ренійської міської територіальної громади за перший квартал 2021». За I квартал 2021 року до загального фонду бюджету Ренійської міської територіальної громади надійшло доходів (без урахування трансфертів) у сумі 44 632,6 тис. грн, що на 105,0% забезпечило виконання планових надходжень. Основними бюджетоутворюючими податками, які формують надходження до бюджету, є місцеві податки і податок на доходи. Основними напрямками використання бюджетних коштів є: заробітна плата; медикаменти та перев'язувальні матеріали; продукти харчування; оплата за енергоносії, установи культури і мистецтва, утримання дитячо-юнацької спортивної школи, фінансування галузі освіти, утримання галузі соціального захисту населення, фінансування галузі житлово-комунального господарства. Заборгованість по видатках бюджету Ренійської міської територіальної громади за загальним і спеціальним фондом відсутня. Прийнято проекти «Про внесення змін до рішення Ренійської міської ради від 24.12.2020 року № 32-VІІІ «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Ренійської міської територіальної громади на 2021» і «Про внесення змін до рішення Ренійської міської ради від 24.12.2020 року № 31-VIII «Про бюджет Ренійської міської територіальної громади на 2021». Внесено доповнення до плану соціально-економічного розвитку Ренійської громади (ремонт колишньої об'їзної дороги 30682824.00 грн, капітальний ремонт будівлі Соборна буд.111 - 1100,00 тис. грн, де буде знаходитися поліцейська станція).

Земельний блок питань складався з 32 проектів рішення.

Всі рішення сесії - на сайті Ренійської міської ради.


Категорія: Информация

 

Тиждень безпеки дорожнього руху

Автор: admin от 26-05-2021, 14:45, переглянули: 312

0

         В Україні з 17.05 по 23.05.2021 року, відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН про «Підвищення безпеки дорожнього руху в усьому світі», проводився Тиждень безпеки дорожнього руху (надалі-Тиждень).

         Одним із вищезазначених найважливіших заходів Тижня є Форум безпеки дорожнього руху, який відбувся 19 травня за участі найкращих фахівців країни в галузі транспорту та інфраструктури.

         З доповідями виступили представники Комітету ВРУ з питань інфраструктури та транспорту, Міністерства інфраструктури України, Державного агентства інфраструктурних проектів України, Державного агентства автомобільних доріг України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Моторного (транспортного) страхового бюро України, ГО «Асоціація пішоходів України» та інші.

         Були обговорені заходи, реалізовані в рамках державної цільової Стратегії та Програми з підвищення рівня безпеки дорожнього руху минулого періоду до 2020 р.  та їх вплив на нинішню ситуацію з дорожньо-транспортним травматизмом в країні, а також плани щодо впровадження нових, схвалених Урядом, Стратегії та Програми з підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023-2024 рр.

         Йшлося також про актуальні питання у сфері безпеки пасажирських та вантажоперевезень в Україні, навчання та підтвердження кваліфікації працівників транспорту, налагодження процесів автоматизації та цифровізації галузі. Окреслені плани щодо будівництва та поточного капремонту доріг, мостів та розв’язок, впровадження нових інженерних рішень в дорожній інфраструктурі, що вплинуть на зниження рівня аварійності на автошляхах.

         Підіймалися питання страхового врегулювання наслідків ДТП та деякі юридичні аспекти захисту прав пішоходів.

Запитання до учасників заходу можна надсилати на електронну адресу zapyt@medtransvp.com.ua

Повна трансляція заходу розміщена на YouTube-каналі за посиланням

https://www.youtube.com/watch?v=HYW1HswyJXU&t=3s

Категорія: Информация

 

П е р е л і к рішень виконавчого комітету Ренійської міської ради 21.05.2021 року

Автор: admin от 25-05-2021, 17:47, переглянули: 446

0

П е р е л і к

рішень виконавчого комітету Ренійської міської ради

     21.05.2021 року

 

№ з/п

Найменування документа

№  рішення

1

Про схвалення проекту рішення Ренійської міської ради «Про затвердження звіту про виконання бюджету Ренійської міської територіальної громади за перший квартал 2021 року»

 

61

2

Про зміну адреси об’єкта  нерухомого майна

62

3

Про встановлення дорожнього знаку по вул. Вознесенська в м. Рені

63

4

Про організацію та проведення конкурсу з визначення робочого органу для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території Ренійської міської територіальної громади

 

64

5

Про схвалення проекту рішення Ренійської міської ради «Про внесення змін до рішення Ренійської міської ради від 24.12.2020 року № 32-VIII «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Ренійської міської територіальної громади на 2021 рік»

 

65

6

Про укладання договору оренди приміщень в нежитловій будівлі    за адресою  м. Рені, вул. 28 Червня,  125

 

66

7

Про влаштування малолітньої дитини, Чолак А.В., 22.02.2020 р. н., до державного закладу (охорони здоров’я) на повне державне забезпечення

 

67

8

Про затвердження актів обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території населених пунктів Ренійської міської територіальної громади

68

 

Категорія: Решения исполкома