» Материалы за Март 2021 года

 
 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Автор: admin от 16-03-2021, 12:16, переглянули: 217

0

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК АКОРД», код ЄДРПОУ 33268237, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

5124110100, 68800, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Вознесенська, 253.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика

ТОВ «СК АКОРД» розміщується та здійснює діяльність на території ДП «РМТП» та РФ ДП «АМПУ» на підставі договору на право тимчасового користування об’єктами портової інфраструктури  на умовах договору №37-П-РЕФ-18 від 28.12.2018р. про допуск до об’єктів портової інфраструктури, про відшкодування витрат водопостачання та водовідведення, додаткових угод до договорів; на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для паромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на кордоні з Румунією (ТОВ «Поромний комплекс Орлівка») – на підставі відповідних договорів.

Планована діяльність здійснюється на двох майданчиках - перевантажувальний комплекс зернових, навалювальних та пакетованих вантажів згідно РТК №№ 1, 2, ТТІП № 6  ТОВ«СК АККОРД» на території  морського порту Рені (РФ ДП «АМПУ» та ДП «РМТП») та на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для паромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на кордоні з Румунією (ТОВ «Поромний комплекс Орлівка»)

Технічна альтернатива 1.

Розглядаються технологічні процеси, що будуть здійснюватися підприємством  згідно затверджених робочих технологічних карт (РТК) та тимчасових технологічних інструкцій перевантаження (ТТІП).

Затверджений варіант виробничої діяльності є оптимальним для даних площ та виробничих потужностей. Передбачено використання  усіх під’їзних шляхів (залізничних, автомобільних, водних). Розглянута можливість розгортання перевантажувальних вузлів на причалах РФ ДП «АМПУ» і одному плавпричалі терміналу ДП «РМТП».

Розглядаються технологічні процеси, що будуть здійснюватися підприємством  території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для паромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на кордоні з Румунією (ТОВ «Поромний комплекс Орлівка»)

 

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 розглянута можливість перевантаження зерна пневмотранспортними машинами на території  морського порту Рені (РФ ДП «АМПУ» та ДП «РМТП»)

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Юридична адреса ТОВ «СК АКОРД» Одеська обл., м. Рені, вул. Вознесенська, 253.

Місце провадження планованої  діяльності: територіальна альтернатива 1.

на території  морського порту Рені (РФ ДП «АМПУ» та ДП «РМТП») та на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для паромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на кордоні з Румунією (ТОВ «Поромний комплекс Орлівка»)

 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Планована діяльність можлива лише на даних територіях.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація планованої діяльності дасть змогу створити нові робочі місця для населення при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних вимог законодавства, збільшити податкові відрахування у місцевий та державний бюджет, стимулювати розвиток сільськогосподарського виробництва, знизити завантаження автошляхів за рахунок перерозподілу потоків вантажів з автомобільних та залізничних шляхів на водні.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Основний вид діяльності ТОВ «СК АКОРД» -  транспортне оброблення вантажів. Підприємство здійснює перевантаження зерна навалом, пакованих мінеральних добрів, навальних рудних вантажів та будматеріалів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

- використання обладнання, сертифікованого на території України;

- дотримання гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин (з.р.) в атмосферному повітрі населених пунктів;

-   обмеження шумового впливу за межами санітарно-захисної зони (СЗЗ), що не повинен перевищувати нормативно допустимі рівні;

-    дотримання правил Водного кодексу України;

-  обмеження впливу на ґрунти – законодавчі вимоги із захисту земель від ерозії, підтоплення, ущільнення, забруднення відходами;

- мінімізація утворення відходів, облік та передача спеціалазованим  організаціям згідно чинного законодавства України;

- дотримання меж землевідведення;

- дотримання правил пожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні обмеженням технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

розміщення об’єкту на території, що розглядається, дозволяє витримувати межі нормативної СЗЗ.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

передбачене відведення дощових вод з території промислового майданчика у загально портову мережу зливових вод, захист від шуму.

щодо технічної альтернативи 2

організація перевантаження зерна пневмотранспортними машинами потребує додаткового технічного обладнання та додаткового захисту від значного запилення та шуму.

щодо територіальної альтернативи 1

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

на стадії експлуатації:

-                     на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від операцій з перевантаження зернових, пакованих мінеральних добрів, навальних рудних вантажів та  будматеріалів, викиди від технологічного обладнання;

-          на водне середовище – надходження з.р.;

-    відходи - виробничі та побутові відходи тимчасово зберігаються у спеціально відведених місцях відповідно до класу небезпеки, передаються з метою подальшої переробки або утилізації за договорами спеціалізованим організаціям, що мають ліцензію на поводження з даними видами відходів;

-    шум, вібрація – можливе шумове навантаження за рахунок роботи технологічного обладнання;

-  геологічне середовище (надра), рельєф, ґрунти, ландшафт  – негативний вплив не очікується;

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

провадження планованої діяльності здійснюватиметься на площах ДП «РМТП» і РФ ДП «АМПУ» в межах виділених земельних ділянок та на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для паромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на кордоні з Румунією (ТОВ «Поромний комплекс Орлівка»)

 щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля - стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п.п. 10.15 та  14.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

ТОВ «СК АКОРД», що діє під юрисдикцією України, не здійснює впливів на природні та інші об’єкти, що знаходяться під юрисдикцією інших держав.

Підстав для оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, передбачено у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

-                     підготовку суб'єктом господарювання Звіту з оцінки впливу на довкілля;

-                     проведення громадського обговорення планованої діяльності;

-                     аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

-                     надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

-                     врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину (адаптивного карантину), встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної вірусної інфекції (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання ____Висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності___________

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11      Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА_________
                                                    (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83.

Контактна особа: головний спеціаліст Кордон Наталія Валеріївна,

тел.:  +38 (048) 728-34-58, e-mail: ecolog@odessa.gov.ua.

 

Категорія: Информация

 

П Е Р Е Л І К проектів рішень виконавчого комітету Ренійської міської ради

Автор: admin от 15-03-2021, 15:35, переглянули: 419

0

П е р е л і к

проектів рішень виконавчого комітету Ренійської міської ради

     __.03.2021 року

№ з/п

Найменування документа

№ проекту рішення

1

Про проведення оцінки готовності захисних споруд цивільного   захисту розташованих на території  Ренійської міської ради у 2021 році 

1

2

Про створення міської комісії  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

 

2

3

Про утворення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Ренійської міської ради

3

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

Категорія: Проекты решений исполком

 

Питання до іспиту

Автор: admin от 15-03-2021, 10:32, переглянули: 210

0

Питання до іспиту 000205_poryadok_vnesennya-zmn-u-dodatok-vipravleniy.pdf [474.2 Kb]

Категорія: Информация

 

ПОРЯДОК

Автор: admin от 15-03-2021, 10:23, переглянули: 317

0

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посадпосадових осіб місцевого самоврядування у виконавчих органах Ренійської міської ради 000025_d_poryadok.pdf [162.95 Kb]

Категорія: Информация

 

Відомість поіменного голосування пленарного засідання сьомої чергової сесії Ренійської міської ради VIII скликання

Автор: admin от 12-03-2021, 16:54, переглянули: 806

0

ПЕРЕЛІК

рішень 7-ої сесії Ренійської міської ради

VIII скликання 

Відомість поіменного голосування пленарного засідання сьомої чергової сесії Ренійської міської ради VIII скликання 

vdomst-pomennogo-golosuvannya-plenarnogo-zasdannya-somoyi-chergovoyi-sesyi-renyskoyi-mskoyi-radi-viii-sklikannya.pdf [374.7 Kb]

№ п\п 

НАЗВА  РІШЕННЯ 

 

рішення 

1

Про внесення змін до рішення Ренійської міської ради «Про встановлення розміру плати за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах Ренійської міської територіальної громади» від 24.12.2020 року № 24-VIII 

82

2

Про внесення змін до структури та штатної чисельності  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ» РЕНІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

83

3

Про затвердження плану діяльності Ренійської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2021рік

84

4

Про затвердження Акта приймання-передачі об’єктів права  спільної комунальної власності територіальних громад Ізмаїльського району, управління якою здійснює Ізмаїльська районна рада Одеської області у комунальну власність   Ренійської міської територіальної громади в особі Ренійської міської ради

85

5

Про внесення змін до статуту комунальної організації «Житлово-комунальна служба Ренійської міської ради» 

86

6

Про затвердження структури та штатної чисельності комунальної організації "Житлово-комунальна служба Ренійської міської ради"

87

7

Про закріплення на праві оперативного управління за відділом культури, туризму, молоді та спорту Ренійської міської ради нерухомого  майна – нежитлових приміщень у будинку № 14 по вул. Дулоглу Віорела, м. Рені

88

8

Про затвердження Порядку видачі довідок старостами сіл Ренійської міської територіальної громади 

89

9

Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2020 рік

90

10

Про закріплення на праві господарського відання інженерних споруд  за КП «Водоканал» Ренійської міської ради

91

11

Про закріплення на праві оперативного управління за виконавчим комітетом Ренійської міської ради Одеської області  нерухомого майна за адресою: м. Рені,  вул. Вознесенська, 139

92

12

Про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління за комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Ренійської міської ради

93

13

Про майно  Ренійської міської територіальної громади

94

14

Про проведення нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів сіл Долинське, Лиманське, Котловина та Нагірне Ренійського району Одеської області 

95

15

Про заміну сторони у договорі оренди землі від 10.12.2013 року

96

16

Про передачу фізичній особі-підприємцю Задіянчуку О.В. земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  у м. Рені

97

17

Про надання дозволу Буценко О.В.  на розроблення проекту землеустрою щодо передачі земельної  ділянки  безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаражу  у м. Рені

98

18

Про надання дозволу громадянам України на розроблення проектів землеустрою щодо передачі земельних  ділянок  безоплатно у власність для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) у м. Рені Ренійського району Одеської області

99

19

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  та передачу її в  оренду  на 49 років Гончару Я.В.  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  у с. Долинське Ренійського району Одеської області

100

20

Про передачу Саратяну А.Ф. земельної ділянки в оренду терміном на 49 років для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  у с. Долинське

101

21

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам України для ведення особистого селянського господарства за межами населеного пункту - с. Орлівка Ренійського району Одеської області

102

22

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну їх передачу у власність громадянам України для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) у  с.  Новосільське  Ренійського району Одеської області

103

23

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну їх передачу у власність громадянам України для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) у с. Лиманське  Ренійського району  Одеської області

104

24

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та безоплатну її передачу у власність Гецой Г.В.  для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у  с.  Плавні Ренійського району Одеської області

105

25

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності на території Ренійської міської територіальної громади за межами населеного пункту села Котловина Ренійського району Одеської області

106

26

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатну їх передачу у власність громадянам України для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) у м. Рені

107

27

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та безоплатної їх передачі у спільну сумісну власність громадянам України для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) у с. Новосільське

108

28

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) які надані у постійне користування громадянам України для ведення селянського (фермерського) господарства  за межами населених пунктів – с. Долинське та с. Лиманське Ренійського району Одеської області

109

29

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) та безоплатну їх передачу у власність громадянам України для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів –  с. Долинське та с. Котловина Ренійського району Одеської області

110

30

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності  територіальної громади  міста Рені, в особі Ренійської міської ради

111

31

Про зміну найменування Ренійської міської ради та внесення змін та доповнень до рішення Ренійської міської ради «Про створення на базі діючої Ренійської міської ради – представницького органу місцевого самоврядування, юридичної особи: Ренійська міська рада Одеської області» від 28.11.2008 року №1076-V

112

32

Про зміну найменування виконавчого комітету Ренійської міської ради Одеської області та затвердження положення про нього

113

Категорія: Поименное голосование