» Материалы за 16.03.2021

 
 
 

Про затвердження плану діяльності Ренійської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

Автор: admin от 16-03-2021, 17:30, переглянули: 656

0

Про затвердження плану діяльності  Ренійської міської ради  з підготовки  проектів регуляторних актів на 2021 рік:84.pdf [253.72 Kb]

додаток:84_d.pdf [121.46 Kb]

Категорія: Плани діяльності з підготовки регуляторних актів

 

Виробничий підрозділ служби колії «Одеська дистанція захисних лісонасаджень» регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «У

Автор: admin от 16-03-2021, 15:45, переглянули: 305

0

 Систематично в смузі відведення та захисних лісонасаджень працівники залізниці виявляють побутові відходи, які вивозяться мешканцями прилеглих населених пунктів до смуги відведення залізниці. Це призводить до забруднення території, яка знаходиться в користуванні регіональної філії «Одеська залізниця», та є порушенням санітарно-гігієнічної і протипожежної безпеки, що в подальшому тягне за собою накладання штрафних санкцій з боку Державної служби надзвичайних ситуацій та Державної екологічної інспекції в Одеській області.

Захисні лісонасадження, що розташовані вздовж залізничної колії в першу чергу створювалися з метою захисту залізничної колії від занесення снігом, зменшення впливу сильних вітрів на рух поїздів, лінії зв’язку, сигналізації та електропостачання, укріплення відкосів земляного полотна. Також деревина, яка зростає в захисних лісонасадженнях вздовж залізниці є власністю АТ «Українська залізниця», то ж особи, винні у вчиненні незаконної рубки деревини, чи збиранні деревини, яка повалена стихійними явищами природи, без спеціального дозволу, несуть адміністративну, кримі­нальну та цивільну відповідальність (згідно статей 65, 65-1, 66 Кодексу Украї­ни про адміністративні правопорушення, ст. 246 Кримінального кодексу).

Категорія: Информация

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Автор: admin от 16-03-2021, 12:16, переглянули: 217

0

 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК АКОРД», код ЄДРПОУ 33268237, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання

5124110100, 68800, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Вознесенська, 253.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика

ТОВ «СК АКОРД» розміщується та здійснює діяльність на території ДП «РМТП» та РФ ДП «АМПУ» на підставі договору на право тимчасового користування об’єктами портової інфраструктури  на умовах договору №37-П-РЕФ-18 від 28.12.2018р. про допуск до об’єктів портової інфраструктури, про відшкодування витрат водопостачання та водовідведення, додаткових угод до договорів; на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для паромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на кордоні з Румунією (ТОВ «Поромний комплекс Орлівка») – на підставі відповідних договорів.

Планована діяльність здійснюється на двох майданчиках - перевантажувальний комплекс зернових, навалювальних та пакетованих вантажів згідно РТК №№ 1, 2, ТТІП № 6  ТОВ«СК АККОРД» на території  морського порту Рені (РФ ДП «АМПУ» та ДП «РМТП») та на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для паромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на кордоні з Румунією (ТОВ «Поромний комплекс Орлівка»)

Технічна альтернатива 1.

Розглядаються технологічні процеси, що будуть здійснюватися підприємством  згідно затверджених робочих технологічних карт (РТК) та тимчасових технологічних інструкцій перевантаження (ТТІП).

Затверджений варіант виробничої діяльності є оптимальним для даних площ та виробничих потужностей. Передбачено використання  усіх під’їзних шляхів (залізничних, автомобільних, водних). Розглянута можливість розгортання перевантажувальних вузлів на причалах РФ ДП «АМПУ» і одному плавпричалі терміналу ДП «РМТП».

Розглядаються технологічні процеси, що будуть здійснюватися підприємством  території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для паромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на кордоні з Румунією (ТОВ «Поромний комплекс Орлівка»)

 

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 розглянута можливість перевантаження зерна пневмотранспортними машинами на території  морського порту Рені (РФ ДП «АМПУ» та ДП «РМТП»)

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Юридична адреса ТОВ «СК АКОРД» Одеська обл., м. Рені, вул. Вознесенська, 253.

Місце провадження планованої  діяльності: територіальна альтернатива 1.

на території  морського порту Рені (РФ ДП «АМПУ» та ДП «РМТП») та на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для паромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на кордоні з Румунією (ТОВ «Поромний комплекс Орлівка»)

 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Планована діяльність можлива лише на даних територіях.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація планованої діяльності дасть змогу створити нові робочі місця для населення при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних вимог законодавства, збільшити податкові відрахування у місцевий та державний бюджет, стимулювати розвиток сільськогосподарського виробництва, знизити завантаження автошляхів за рахунок перерозподілу потоків вантажів з автомобільних та залізничних шляхів на водні.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Основний вид діяльності ТОВ «СК АКОРД» -  транспортне оброблення вантажів. Підприємство здійснює перевантаження зерна навалом, пакованих мінеральних добрів, навальних рудних вантажів та будматеріалів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

- використання обладнання, сертифікованого на території України;

- дотримання гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин (з.р.) в атмосферному повітрі населених пунктів;

-   обмеження шумового впливу за межами санітарно-захисної зони (СЗЗ), що не повинен перевищувати нормативно допустимі рівні;

-    дотримання правил Водного кодексу України;

-  обмеження впливу на ґрунти – законодавчі вимоги із захисту земель від ерозії, підтоплення, ущільнення, забруднення відходами;

- мінімізація утворення відходів, облік та передача спеціалазованим  організаціям згідно чинного законодавства України;

- дотримання меж землевідведення;

- дотримання правил пожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні обмеженням технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

розміщення об’єкту на території, що розглядається, дозволяє витримувати межі нормативної СЗЗ.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

передбачене відведення дощових вод з території промислового майданчика у загально портову мережу зливових вод, захист від шуму.

щодо технічної альтернативи 2

організація перевантаження зерна пневмотранспортними машинами потребує додаткового технічного обладнання та додаткового захисту від значного запилення та шуму.

щодо територіальної альтернативи 1

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

на стадії експлуатації:

-                     на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від операцій з перевантаження зернових, пакованих мінеральних добрів, навальних рудних вантажів та  будматеріалів, викиди від технологічного обладнання;

-          на водне середовище – надходження з.р.;

-    відходи - виробничі та побутові відходи тимчасово зберігаються у спеціально відведених місцях відповідно до класу небезпеки, передаються з метою подальшої переробки або утилізації за договорами спеціалізованим організаціям, що мають ліцензію на поводження з даними видами відходів;

-    шум, вібрація – можливе шумове навантаження за рахунок роботи технологічного обладнання;

-  геологічне середовище (надра), рельєф, ґрунти, ландшафт  – негативний вплив не очікується;

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

провадження планованої діяльності здійснюватиметься на площах ДП «РМТП» і РФ ДП «АМПУ» в межах виділених земельних ділянок та на території міжнародного пункту пропуску через державний кордон для паромного, морського та річкового вантажно-пасажирського сполучення на кордоні з Румунією (ТОВ «Поромний комплекс Орлівка»)

 щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля - стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п.п. 10.15 та  14.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

ТОВ «СК АКОРД», що діє під юрисдикцією України, не здійснює впливів на природні та інші об’єкти, що знаходяться під юрисдикцією інших держав.

Підстав для оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, передбачено у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

-                     підготовку суб'єктом господарювання Звіту з оцінки впливу на довкілля;

-                     проведення громадського обговорення планованої діяльності;

-                     аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

-                     надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

-                     врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину (адаптивного карантину), встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної вірусної інфекції (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання ____Висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності___________

 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11      Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА_________
                                                    (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83.

Контактна особа: головний спеціаліст Кордон Наталія Валеріївна,

тел.:  +38 (048) 728-34-58, e-mail: ecolog@odessa.gov.ua.

 

Категорія: Информация