ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Автор: admin от 4-10-2021, 17:33, переглянули: 195

0

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК АКОРД», код ЄДРПОУ 33268237, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб'єкта господарювання

5124110100, 68800, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Вознесенська, 253.

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика

Планована діяльність ТОВ «СК АКОРД» передбачає перевантаження зернових та олійних культур, генеральних пакетованих вантажів, навалювальних вантажів та будматеріалів, бункерування суден дизельним паливом на території морського порту Рені (РФ ДП «АМПУ» та ДП «РМТП»).

ТОВ «СК АКОРД» розміщується та здійснює діяльність на території ДП «РМТП» та РФ ДП «АМПУ» на підставі договорів про допуск до об’єктів портової інфраструктури РФ ДП «Адміністрація морських портів України», про допуск до об’єктів інфраструктури ДП «Ренійський морський торговельний порт», інших додаткових угод до договорів.

Технічна альтернатива 1.

Розглядаються технологічні процеси, що здійснюються підприємством згідно затверджених робочих технологічних карт перевантажувальних робіт:

РТК№1 «Зернові культури (пшениця, жито, ячмінь, овес, просо, ріпак, кукурудза, горох, соняшник, соя, грічка, висівки, насіння гірчиці, рицина, клещевина, жом, макуха, шрот, комбікорм та інші)» та Повідомлення №1 про зміну (доповнення) РТК№1;

РТК№2 «Навалювальні вантажі: вугілля, кокс, окатиші, залізорудний концентрат, руда (залізна, марганцева, мідна), флюси, шихта, мет. шлам, бій скла. Будматеріали: камінь бутовий, щебінь, гравій, вапняк, галька, алебастровий камінь, пісок»;

РТК № 0001.0 «Бункерування суден дизельним паливом»;

ТТІП №6 «Добрива, карбонати натрію (кальцинована сода NaCO3 та ін.), сіль технічна та поварена (NaCl) в м’яких контейнерах (біг-бегах)» .

Передбачені варіанти перевантажувальних робіт є оптимальними для даних площ та виробничих потужностей. Передбачено використання усіх під’їзних шляхів (залізничних, автомобільних, водних), розгортання перевантажувальних вузлів на причалах, плавпричалі та причалі Ро-ро РФ ДП «АМПУ».

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 розглянута можливість замість використання транспортерів організації оперативного відкритого складу на причалі для проведення перевантажувальних робіт та завантаження трюму грейфером зерновими та олійними культурами.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Юридична адреса ТОВ «СК АКОРД» Одеська обл., м. Рені, вул. Вознесенська, 253.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

на території морського порту Рені (РФ ДП «АМПУ» та ДП «РМТП»).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Планована діяльність можлива лише на даних територіях.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація планованої діяльності дасть змогу створити нові робочі місця для населення при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних вимог законодавства, збільшити податкові відрахування у місцевий та державний бюджет, стимулювати розвиток сільськогосподарського виробництва, знизити завантаження автошляхів за рахунок перерозподілу потоків вантажів з автомобільних та залізничних шляхів на водні.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Види економічної діяльності ТОВ «СК АКОРД» - допоміжна діяльність у сфері транспорту (код 52.29), транспортне оброблення вантажів (код 52.24), вантажний морський транспорт (код 50.20), вантажний річковий транспорт (код 50.40), складське господарство (52.10).

Підприємство здійснює перевантаження зернових та олійних культур, генеральних пакетованих вантажів, навалювальних вантажів та будматеріалів, бункерування суден дизельним паливом.

Перевантаження зернових та олійних культур здійснюється згідно РТК №1 з урахуванням Повідомленню №     1 про зміну (доповнення) РТК №1, та передбачає

перевантаження зернових вантажів за варіантами роботи: автотранспорт (АТ) - судно; автотранспорт (АТ) - склад і зворотня; вагон - судно; вагон склад; склад - судно; судно-судно; судно-вагон; судно-автотранспорт (АТ).

Перевантаження навалювальних вантажів та будматеріалів здійснюється згідно РТК №2 та передбачає перевантаження за варіантами роботи: напіввагон (НВ) - судно і зворотня; напіввагон (НВ) - склад і зворотня; судно-автотранспорт (АТ); судно-судно; судно-склад і зворотня.

Перевантаження добрив, карбонатів натрію (кальцинованої соди NaCO3 та ін.), солі технічної та повареної (NaCl) в м’яких контейнерах (біг-бегах) здійснюється згідно ТТИП №6 та передбачає перевантаження за варіантами роботи: судно-судно; судно-склад і зворотня; судно-автотранспорт (АТ) та зворотня; судно - залізничний вагон та зворотня.

Для забезпечення технологічних потреб підприємства згідно з РТК 0001.0 передбачається бункерування власних суден дизельним паливом за схемою автотранспорт - судно.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

-     використання обладнання, сертифікованого на території України;

-     перевантажувальні роботи здійснювати з урахуванням обмежень, передбачених

затвердженими РТК та ТТИП;

-     дотримання гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин (з.р.) в атмосферному повітрі населених пунктів;

-     обмеження шумового впливу за межами санітарно-захисної зони (СЗЗ), що не повинен перевищувати нормативно допустимі рівні;

-     дотримання правил Водного кодексу України;

-     обмеження впливу на ґрунти - законодавчі вимоги із захисту земель від ерозії, підтоплення, ущільнення, забруднення відходами;

-     мінімізація утворення відходів, облік та передача спеціалізованим організаціям згідно чинного законодавства України;

-     дотримання правил пожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні обмеженням технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

розміщення об’єкту на території, що розглядається, дозволяє витримувати межі нормативної СЗЗ.

щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

передбачене відведення дощових вод з території проведення робіт у загальну портову мережу зливових вод, захист від шуму.

щодо технічної альтернативи 2

організація відкритого оперативного складу зернових та олійних вантажів на причалі потребує додаткових тимчасових споруд та додаткового захисту від запилення.

щодо територіальної альтернативи 1

аналогічні технічній альтернативі щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

на стадії експлуатації:

-           на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин від операцій з перевантаження зернових, пакетованих мінеральних добрів, навалювальних вантажів та будматеріалів, бункерування суден дизпаливом, викиди транспорту;

-                                   на водне середовище - надходження дощових стоків з території порту;

-           відходи - виробничі та побутові відходи тимчасово зберігаються у спеціально відведених місцях відповідно до класу небезпеки, передаються з метою подальшої переробки або утилізації за договорами спеціалізованим організаціям, що мають ліцензію на поводження з даними видами відходів;

-                                 ґрунти - опосередкований вплив за рахунок утворення відходів;

-           шум, вібрація - можливе шумове навантаження за рахунок роботи технологічного обладнання;

-   геологічне середовище (надра), рельєф, ландшафт - негативний вплив не очікується; щодо технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

провадження планованої діяльності здійснюватиметься на площах ДП «РМТП» і РФ ДП «АМПУ» в межах виділених ділянок.

щодо територіальної альтернативи 2

не розглядається

 1. 9.    Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

Планована діяльність відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля - стаття 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», п.п. 10.15 та 14.

 1. 10.    Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

ТОВ «СК АКОРД», що діє під юрисдикцією України, не здійснює впливів на природні та інші об’єкти, що знаходяться під юрисдикцією інших держав.

Підстав для оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з ОВД, передбачено у відповідності із ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

-                 підготовку суб'єктом господарювання Звіту з оцінки впливу на довкілля;

-                 проведення громадського обговорення планованої діяльності;

-                 аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої

додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

-                 надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на

довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

-                 врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження

планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної вірусної інфекції (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб- сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та

розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання Висновку з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу надовкілля") що видається Департаментом екології та природних ресурсів Одеської ОДА

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

 1. 15.    Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА, 65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83.

Контактна особа: головний спеціаліст Кордон Наталія Валеріївна,

тел.: +38 (048) 728-34-58, e-mail: ecolog@odessa.gov.ua.

Категорія: Информация

 

Засідання комісії з питань наповнення, забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету

Автор: admin от 1-10-2021, 15:39, переглянули: 403

0

Засідання комісії з питань наповнення, забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету

 

 

30 вересня 2021 року за участю першого заступника міського голови Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області Людмили Чакир та представників державної податкової інспекції ГУ ДПС в Одеській області, відбулося засідання комісії з питань наповнення, забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, створеної при Ренійській міській територіальній громаді.

Робоча група утворена з метою покращення показників соціально- економічного розвитку Ренійської міської територіальної громади за рахунок своєчасного та повного надходження доходів, джерел їх наповнення та сплатою платниками податків заборгованостей до міського бюджету.

У ході засідання було обговорено результати надходжень податків та зборів до місцевого бюджету та про заходи спрямовані на збільшення дохідної частини місцевого бюджету, а також проблемні питання щодо обліку і сплати земельно податку, податку на нерухоме майно та єдиного податку.

 

 

Категорія: Информация

 

До відома депутатів Ренійської міської ради та жителів Ренійської міської територіальної громади!

Автор: admin от 30-09-2021, 18:46, переглянули: 332

0

До відома депутатів Ренійської міської ради та жителів Ренійської міської територіальної громади!

 

12 жовтня  2021 року о 11.00 за адресою: м. Рені, вул. Вознесенська, буд. 139, (актова зала, другий поверх), відбудеться п’ятнадцята чергова сесія Ренійської міської ради VIII скликання.

 

Рекомендований порядок денний п’ятнадцятої чергової сесії Ренійської міської ради:

Про встановлення надбавки за вислугу років Ренійському міському голові Ізмаїльського району Одеської області Плєхову І.В.

Про внесення змін до Положення про відділ містобудування та архітектури апарату виконавчого комітету Ренійської міської ради Одеської області.

Про внесення змін до Програми забезпечення розроблення містобудівної документації населених пунктів Ренійської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Ренійської міської ради від 20.03.2020 № 814-VII.

 

Категорія: Информация

 
 

Урядова "гаряча лінія" 15-45

Автор: admin от 29-09-2021, 16:52, переглянули: 53

0

Детальніше:https://ukc.gov.ua/

Категорія: Информация