» Информация » Децентралізації та законодавство про працю: що є спільного

 
 
 

Децентралізації та законодавство про працю: що є спільного

Автор: admin от 15-11-2017, 19:12, посмотрело: 558

0

Децентралізації та законодавство про працю: що є спільного

 

           Ст.  інспектор ГУ Держпраці в Одеській області Сорокін І.Б. взяв участь в заході, який проводився в м. Рені  в рамках Проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС), який виконується Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX/Україна за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) #USAID #PULSE #IREX #АМУ #ПУЛЬС, який в Ренійському районі впроваджують  Ренійська районна дитяча бібліотека та громадська організація «Ренійська районна організація «Наше наследие».

        На цей раз темою заходу була «Децентралізація. Створення об’єднаних територіальних  громад». З питань процесу створення об’єднаних територіальних громад,  про інформованість населення щодо реформ децентралізації виступив секретар Ренійської міської ради С.Кобенко.

         Другим «спікером» був ст. інспектор ГУ Держпраці в Одеській області І.Сорокін.

         Здавалося, чого ж є спільного в питаннях децентралізації та трудового законодавства.

         Про взаємозвязок цих понять і розповів фахівець з питань законодавства    про працю.

          Ст. інспектор Сорокін І.Б. інформував присутніх про те, що процес децентралізації найшов відображення і у такій царині як здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

          Законом України від 06.12.2016 р.№1774 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» було внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме до ст. 34  «Повноваження у сфері соціального захисту населення».  Відтепер до відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та обєднаних територіальних громад належать повноваження  здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення та накладання штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

          Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю  затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р.№295 «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (набрала чинності 16.05.2017 р.).

          Міські ради обласного значення, об’єднанні територіальні громади наділені повноваженнями щодо створення нових або покладання контрольних повноваження на діючий виконавчий орган в частині здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, тобто мати інспекторів праці.

          Місто Рені не відноситься до категорії тих міст, яким зазначені зміни чинного законодавства дозволяють мати своїх інспекторів праці, але питання легалізації трудових відносин, виплати «білої» заробітної плати є одними з пріоритетних в діяльності міської і районної рад, районної державної адміністрації.

Старший інспектор ГУ Держпраці в Одеській області Сорокін І.Б.

інформував присутніх про те, що Державна служба України з питань праці спільно з Міжнародною організацією праці з червня поточного року започаткували проведення Пілотної інспекційної кампанії з подолання незадекларованої праці  в Україні в рамках Проекту Міжнародної організації праці «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу».

         Головним управлінням Держпраці в Одеській області проводиться інформаційний блок Пілотної інспекційної кампанії, що передбачає роз’яснювальну роботу по інформуванню роботодавців, працівників та інших груп населення про намір проведення інспекційної кампанії і виділення певного часу на те, щоб роботодавці, працівники мали змогу добровільно задекларувати трудові відносини.

          В продовження заходу І.Сорокін відповів на запитання присутніх. Так, голова ГО «Наше наследие» Г.Згурська, поцикавилась, як будуть врегулювані трудови відносини в бюджетних підприємствах, установах і  організаціях при утворенні об’єднаних територіальних громад.

          І.Сорокін роз’яснив наступне. Відносини, що виникають у процесі добровільного об'єднання територіальних громад сіл, селищ, міст регулюються Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 р. № 157-VIII. 
          Законом визначено, що об’єднана територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків територіальних громад, що об'єдналися.

          У разі об’єднання всіх територіальних громад одного району в одну об’єднану територіальну громаду все майно спільної власності територіальних громад такого району є комунальною власністю об’єднаної територіальної громади, а пов’язані з таким майном права та обов’язки належать об’єднаній територіальній громаді.

          Питання, що стосуються врегулювання трудових відносин з працівниками підприємств, установ і організацій (далі – підприємства) при утворенні об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ), вирішуються згідно з положеннями Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП).
         Так, у разі перейменування підприємств ОТГ та залишенням без змін їх штатних розписів, до графи 3 трудових книжок працівників вноситься тільки запис про перейменування підприємства  відповідно до п. 2.15 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58.
          При скороченні чисельності або штату працівників, ліквідації, реорганізації підприємств, врегулювання трудових відносин здійснюється згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП, з дотриманням встановлених законодавством гарантій та прав працівників.
         У разі згоди окремих працівників на переведення до іншого підприємства  врегулювання трудових відносин здійснюється згідно з п. 5 ст. 36 КЗпП, який передбачає можливість припинення трудового договору в порядку переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу чи організацію.
Відповідно до ч. 3 ст. 36 КЗпП зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.
          У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується (ч. 4 ст. 36 КЗпП).
          Пунктом 19 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9 «Про практику розгляду судами трудових спорів» визначено, що у випадках зміни власника підприємства (установи, організації) чи його реорганізації (злиття з іншим підприємством, приєднання до іншого підприємства, поділу підприємства, виділення з нього одного або кількох нових підприємств, перетворення одного підприємства в інше) дія трудового договору працівника продовжується (ч. 3 ст. 36 КЗпП).
          Отже, при утворенні ОТГ  трудові відносини підприємств територіальних громад, які увійшли до складу ОТГ, не припиняються.

          Підставою для припинення трудового договору може бути також відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці (п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП).

          Згідно зі ст. 43 КЗпП розірвання трудового договору з підстав, передбачених п. 1 ст. 40 КЗпП (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

 

Штрахова С.А.,  до речі, досвідчений адвокат, висказала занепокоєння тим, що досить поширеними є пропозиції при  утворення ОТГ «всіх працівників бюджетних підприємств перевести на контракт».

          Фахівець з трудового права заспокоїв її та присутніх. Адже, законодавець визначає Контракт як особливу форму трудового договору; сфера його застосування визначається законами України (ст. 21 КЗпП). Це суттєво звужує сферу застосування контракту. Укладення контракту у випадках, не передбачених законами України, не допускається, оскільки це знижує рівень соціальної захищеності працівників і суперечить вимогам Конвенції Міжнародної організації праці (далі – МОП) № 158 (1982 року), ратифікованої Україною 04.02.1994 р.

          Контракт покликаний забезпечити умови для виявлення ініціативності і самостійності працівника, враховувати його індивідуальні особливості та професійні навички, підвищувати його правову та соціальну захищеність. Саме на цьому наголошено у рішенні Конституційного Суду України від 09.07.1998 № 12-рп/98 (далі — Рішення № 12) у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини 3 статті 21 КЗпП (справа про тлумачення терміну «законодавство»). Умови контракту, які погіршують стан працівника (порівняно з законодавством і колективним договором), є недійсними.

          Контрактна форма трудового договору не може впроваджуватись нормативними актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, актами органів місцевого самоврядування, а також колективними договорами і угодами та іншими локальними нормативними актами (абз. 5 п. 5 Рішення № 12).

          Пропозиції «перевести всіх на контракт»  суперечать як положенням національного законодавства, так і нормам міжнародного права (Конвенції МОП № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, Конвенції МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики, Рекомендації МОП № 166 про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця, Директиві Ради 1999/70/ЄС від 28.06.1999 р., Директиві Ради 1991/383/ЄЕС від 25.06.1991 р.).

 

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області                                  І.Б.Сорокін

 

 

 

 

 

 

Категория: Информация

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Комментировать статьи на нашем сайте возможно только в течении 15 дней со дня публикации.