» Материалы за Сентябрь 2017 года

 
 
 

Увага! Восені 2017 року проводиться призов на строкову службу Що робити роботодавцеві?

Автор: admin от 26-09-2017, 17:42, посмотрело: 664

0

Увага! Восені 2017 року проводиться призов на строкову службу

 Що робити роботодавцеві?

 

         Відповідно до Закону України від 25.03.1992 р. № 2232 “Про військовий обов`язок і військову службу”, Указу Президента України від 24.02.2017 р. №44/2017 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році”, Постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р.№352 “Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом”, у жовтні-листопаді 2017 року проводяться заходи по медичному обстеженню та призову громадян на строкову військову службу.

         Призов на строкову службу передбачає:

         - проходження працівниками призовної комісії;

         - відправлення їх до військових частин.

 

         А що призов на строкову службу означає для роботодавця?

         Він повинен виконати низку заходів:

 

          По перше, оповістити працівників про необхідність прибуття на призовні дільниці для проходження призовної комісії; Порядок оповіщення призовників про виклик на призовні дільниці визначено п. 47 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 921.

         Роботодавець повинен:

         - видати наказ про оповіщення;

         - довести наказ до відома призовників у частині, що стосується їх прибуття   

           до військового комісаріату у визначені строки;

         - проконтролювати результати оповіщення;

         - проконтролювати прибуття призовників до військового комісаріату;

         - письмово повідомити військовий комісаріат про осіб, які не виконали наказ

           та не прибули за викликом до військового комісаріату.

 

         По-друге, забезпечити державні гарантії на час проходження призовної комісії (у т. ч. на час проходження медичного огляду, а за потреби — медичного обстеження у лікувальному закладі); Відповідно до вимог п. 2 ст. 21 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232  призовників звільняють від роботи на час, необхідний для виконання обов’язків, пов’язаних із призовом на військову службу, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати, для чого роботодавець видає наказ про увільнення працівника від роботи. Підставою для видання наказу слугуватиме повістка військового комісаріату про необхідність прибуття на призовну дільницю.

 

 


         По-третє, увільнити працівника від роботи на час проходження строкової служби із збереженням місця роботи, посади та середнього заробітку (ст. 119 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП); У разі визнання призовника придатним до військової служби, призовна комісія вручає йому повістку із зазначенням конкретного терміну прибуття до військового комісаріату для відправлення на обласний збірний пункт. При отриманні такої повістки роботодавець видє наказ про увільнення працівника від роботи у зв’язку із призовом на строкову службу з дати призову, зазначеної в повістці з наданням працівнику гарантій, передбачених ч. 3 ст. 119 КЗпП: за працівниками, призваними на строкову військову службу, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності і у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

 

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області                                  І.Б.Сорокін

 

Категория: Информация

 

Продовжують надходити запитання щодо повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу

Автор: admin от 26-09-2017, 17:40, посмотрело: 587

0

Продовжують надходити запитання щодо повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу

 

Запитання Чи повідомляти Державну фіскальну службу про прийняття працівника на роботу за сумісництво, а також у разі виконання робіт за суміщенням?

 

         Нагадаємо, що згідно з положеннями ч.3 ст.24 КЗпП України  до Державної фіскальної служби повідомлення про прийняття працівника на роботу подається при укладанні трудового договору з працівником.

         Відповідно до Порядку повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу (постанова Кабінету Міністрів України  від 17.06.2015 р.№ 413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийом працівника на роботу») повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізособою до територіальних органів ДФС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску за встановленою формою до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.

         Працівник може бути допущений до роботи при дотриманні таких умов:

         - укладення належним чином оформленого трудового договору;

         - та повідомлення про цей факт територіального органу Державної

           фіскальної служби.

 

Відповідь

         Працівники кадрових служб нерідко плутають такі поняття, як сумісництво із суміщенням професій (посад).

 

         Відповідно до ч.2 ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Зазначена норма КЗпП дає право працівникам виконувати роботу на умовах сумісництва.

         Сумісництво - виконання працівником, окрім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у тій самій або іншій організації або в громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. На роботу за сумiсництвом з працiвником укладається трудовий договiр (п. 1 Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43).

         У разі сумісництва передбачається укладення двох трудових договорів — за основним місцем роботи та сумісництвом.

         Законодавство про працю не встановлює будь-яких особливостей чи обмежень щодо порядку укладення трудового договору за сумісництвом.  

         Таким чином, при укладенні трудового договору за сумісництвом слід повідомляти у встановленому порядку територіальні органи ДФС про прийняття працівника на роботу до початку такої роботи.

         Натомість суміщення професій (посад) є такою формою системи організації праці, за якої працівник за його згоди одночасно із основною роботою виконує додаткову роботу за іншою професією або посадою на тому самому підприємстві в межах тривалості робочого дня. Порядок та умови праці осіб на умовах суміщення, визначені постановою Ради Міністрів СРСР від 04.12.1981 р. № 1145 «Про порядок та умови суміщення професій (посад)».

         Таким чином, у зв’язку з тим, що в разі доручення працівнику роботи за суміщенням окремий трудовий договір не укладається, то й повідомляти ДФС не потрібно.

        

 

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області                                  І.Б.Сорокін

 

Категория: Информация

 

Колективний договір: узгоджуємо із законодавством про оплату праці, які саме зміни слід внести до колективних договорів

Автор: admin от 26-09-2017, 17:38, посмотрело: 721

0

Колективний договір: узгоджуємо із законодавством про оплату праці, які саме зміни слід внести  до колективних договорів

 

         Нагадаємо: з прийняттям Закону України від 06.12.2016 р.№1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (далі - Закон № 1774) Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) та Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р.№108/95-ВР (далі — Закон про оплату праці) зазнали з початком 2017 року істотних змін. У зв’язку зі зміною структур мінімальної заробітної плати, окремі положення колективних договорів почали суперечити законодавству. Закон № 1774 зобов’язав сторони, які уклали колективні договори, узгодити їх із законодавством (п. 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»).   23 серпня 2016 року підписано Генеральну угоду про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в України, що також потребує переглянути діючі колективні договори.

         До колдоговору обов’язково вносять зміни, зумовлені змінами законодавства або колективних угод вищого рівня, що поширюються на сторони колективного договору.

         Нині тарифні сітки та інші системи оплати праці базують на прожитковому мінімумі для працездатних осіб, установленому на 1 січня поточного року.    

         Введено нові поняття до Закону про оплату праці: «мінімальний посадовий оклад», нижня межа якого теж — прожитковий  мінімум (ст. 6); -   «доплата до мінімальної зарплати» (ст. 3-1).

         Мінімальна заробітна плата (МЗП) не застосовується в колективних договорах як розрахункова величина з 01.01.2017 р.

         Суть необхідних змін до колективних договрів:

         1) встановити мінімальний посадовий оклад (тарифну ставку) у розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, для працездатних осіб на 1 січня календарного року (ст. 6 Закону про оплату праці). У 2017 році — 1600 грн.;

         2) змінити співвідношення оплати праці працівників до МЗП на співвідношення до прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року;

         3) прописати норму про доплату до рівня МЗП, якщо нарахована зарплата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати (у 2017 році місячна — 3200 грн., годинна — 19,34 грн.).

         Сторони можуть визначіти в колективному договорі ювілейні та святкові дати підприємства, з нагоди яких преміюватимуть своїх працівників.

         Нагадуємо, що роботодавець має дотримуватися  норм і гарантій, установлених законодавством про оплату праці, навіть якщо відповідні зміни ще не внесено до колективного договору. Це стосується нарахування зарплати за виконану місячну (годинну) норму праці в розмірі, не меншому за мінімальну заробітну плату, та доплату до її рівня, якщо працівник виконав норму.

 

Старший інспектор Головного

Управління Державної служби

України з питань праці в Одеській області                                  І.Б.Сорокін

 

Категория: Информация

 

«Бюджет участі – ефективний діалог влади та громадян для розвитку громади» або як влада м. Рені готова слухати ідеї своїх жителів та спільно їх реалізувати

Автор: admin от 26-09-2017, 15:50, посмотрело: 773

0

«Бюджет участі – ефективний діалог влади та громадян для розвитку громади» або як влада м. Рені готова слухати ідеї своїх жителів та спільно їх реалізувати

Чи може бюджет участі активізувати громаду та підвищити рівень довіри до влади? Чи може влада стати активним союзником та партнером для своїх громадян?  На всі ці питання шукали відповіді представники Ренійської міської ради та громада м. Рені протягом двох днів.

Так, 15 вересня учасники семінару «Механізми участі громадськості в прийнятті рішень та практики впровадження громадського бюджету в роботу місцевої влади» – депутати міської ради, члени виконавчого комітету Ренійської міської ради працювали над переліком документів, які необхідні для провадження бюджету участі, вчились на практиці визначати ризики при виділенні коштів міського бюджету, видах голосування за громадські ініціативи та визначали оптимальний спосіб голосування за проекти громадян.

А вже наступного дня — 16 вересня під час семінару-практикуму «Методи та інструменти залучення громадськості до участі на етапі голосування та визначення кращих громадських проектів» громадські активісти не тільки дізнались що таке бюджет участі, але й спробували самостійно описувати свої  ідеї та оформлювати їх в проектні заявки. А також, трохи змогли побути на місці влади та визначити плюси та мінуси різних видів голосування за проекти, що подаються на бюджет участі.

  • На першому семінарі ми отримали принципове розуміння депутатів та членів виконкому про необхідність прийняття такого рішення. А вже на другий день, на семінар прийшла така кількість громадськх діячів, що ще раз підтвердило нам, що дійсно ініціатива дуже потрібна та вчасна, — прокоментував навчання секретар Ренійської міської ради Сергій Кобенко.
  • Гадаю, наша громада вже готова до такого рішення. Затягувати ми не будемо, і на найближчу сесію ради  винесемо проект рішення Положення про бюджет участі. Бюджет громадських ініціатив дає шанс всім ренійцям перетворити рідне місто в місто мрії, пропонуючи цікаві проекти, що будуть реалізовані міською владою вже починаючи з наступного року. Ми дуже вдячні за співпрацю з ГО “Регіональний аналітичний центр”, оскільки завдяки такій співпраці змогли отримати певну донорську підтримку та залучити експертів для підготовки як громадських акктивістів так і наших депутатів і додатково роз’яснити особливості впровадження бюджету участі. Це вже значний крок для нашого міста, оскільки ми зацікавлені в ідеях своїх жителів,  — резюмував Ренійський міський голова Ігор Плєхов.

Семінар відбувся в рамках конкурсу міні-грантів проекту «Київський діалог» за підтримки Міністерства Закордонних Справ Німеччини. Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю громадської організації «Регіональний аналітичний центр» і жодним чином не відображає точку зору проекту «Київський діалог».

 

 

 

Категория: Информация

 

Трижды лауреат!!!

Автор: admin от 25-09-2017, 18:05, посмотрело: 599

0


Трижды лауреат!!!

Каждые два года Министерство культуры Украины и Национальная библиотека Украины им. Я.Мудрого проводит на базе Одесской национальной научной библиотеки Всеукраинские семинары для библиотек.

Программа семинара этого года предусматривала обсуждение состояния и перспектив развития краеведения, эффективного поиска и обработки краеведческой информации, доступа к краеведческим библиографическим ресурсам.

В работе семинара приняло участие более 50-ти специалистов  двух национальных, научных, областных и районных библиотек Украины.

Нашу библиотеку представляли Осадчая В.П., заведующая отделом обслуживания  и Тарасенко А.Ф., библиограф I-ой категории.

      В.П. Осадчая поделилась с участниками семинара опытом работы в осуществлении библиотечного проекта «Моя Земля», который включает  в себя историческое, этнографическое и литературное краеведение.

Результатом многолетнего поиска, изучения и  систематизации первоисточников по истории, экономике, культуре города и района стало издание хронологии «Рені. Ren. Tomarovo. Reni. Рени с древнейших времён до наших дней» и  «Туристической карты Ренийского района» (2010 г.- принтерное издание).

Все эти издания стали лауреатами Регионального конкурса на лучшее методическое и библиографическое издание публичных библиотек Юга Украины в 2011, 2015 и 2017 гг.

Организатор конкурса - Одесская национальная научная библиотека.

     На конкурсе этого года было представлено 41 издание 27-и областных и районных библиотек Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской областей.

    Наша «Туристическая карта Ренийского района» (2016) стала лауреатом в номинации «С любовью к родному краю».

Вручая диплом лауреата,  О.Ф. Ботушанская - генеральный директор ОННБ, заслуженный работник культуры, полный кавалер ордена Княгини Ольги, заметила, что уровень регионального издания не уступает изданиям научных библиотек.                                                                   

 

В.П.Осадчая

 

Категория: Информация